Dakota

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Những người bạn
    Favorite Movie: Wicked Little Things, Lovely Bones
    Favorite Musician: Ariana Grande,Selena Gomez, Justin Bieber, Christina Grimmie
    Favorite Book or Author: ...Idk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dakotarocks1 đã đưa ý kiến …
Wholy shit, 11 months! I find it quite embarrassing looking at all these old websites I signed up for..Geez I have changed so much. đã đăng hơn một năm qua
dakotarocks1 đã đưa ý kiến …
heyy..i might clear hoặc xóa my account on here...srry guys đã đăng hơn một năm qua
icecream1 đã đưa ý kiến …
this is called the eye test! look for the lower case i and bạn will be kissed tomorrow.
llllllllllllllllllllilllllllllllllllllll
now look for the n, this is really hard
mmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm
now find the mistake
ABCDEFGHIJKLNMOPQRSTUVWXYZ
now wish for something bạn really want after the countdown 10987654321
now close your eyesand make a wish. now phía trước, chuyển tiếp this to nine other people hoặc your with will be opposite đã đăng hơn một năm qua