Courtnie

thành viên fanpop từ năm February 2008

  • Female, 31 years old
  • TX
  • Favorite Movie: Stick It, Hairspray, John Tucker Must Die, She's the Man, The Ring, One cây đồi núi, hill
    Favorite Musician: Everything. Especially hip hop & a few great country songs
    Favorite Book or Author: To Kill a Mockingbird, The Pearl, The Great Gatsby
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chels125843 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your sophia icon,
shes just gorgeous <33 đã đăng hơn một năm qua
pinpin1688 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Nice to be your friend đã đăng hơn một năm qua
kuhriissten trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
link

i TOTALLY agree with your comment! & yes, peyton is ugly and a backstabbing retard hahaa đã đăng hơn một năm qua