Phoebe Ellie

thành viên fanpop từ năm November 2018

  • Favorite TV Show: insatiable (dont kill me pls)
    Favorite Movie: pan
    Favorite Musician: billie eilish and ariana grande <3
    Favorite Book or Author: it gets worse bởi shane dawsonnn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

cxpycat đã đưa ý kiến về Billie Eilish
I tình yêu billie so much and shes come so far
being able to sing ocean eyes at the age of 13..... too much talent :')))))))) đã đăng hơn một năm qua
Amelia_huron đã bình luận…
I tình yêu her 😍 toooooooo !!!!!!!!! hơn một năm qua