Jadee<3

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TaylorLovesYuhh đã đưa ý kiến …
Jesse wants ur # đã đăng hơn một năm qua
smile
Alexis300 đã đưa ý kiến …
I tình yêu your hair!! đã đăng hơn một năm qua
cupcake4500 đã bình luận…
Thanks(x hơn một năm qua
ButterlessToast trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello wassup The Rndm here sayen wassup ^^ đã đăng hơn một năm qua