thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite TV Show: Castle, Once Upon a Time
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

cstcastlecst đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
Keep Voting!!
link đã đăng hơn một năm qua
cstcastlecst đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
Vote for Lana on the hàng đầu, đầu trang 8!!
link đã đăng hơn một năm qua
Diamond_Queen đã bình luận…
Voted! Wow it's so close, she has 50.64% of the sự bỏ phiếu now o_O hơn một năm qua
cstcastlecst đã đưa ý kiến về Nữ hoàng độc ác/Regina Mills
link đã đăng hơn một năm qua