thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Favorite TV Show: Merlin
    Favorite Movie: Hard to decide there are so many...
    Favorite Book or Author: I tình yêu the PJO and HoO series. I tình yêu Harry Potter and Eragon. I tình yêu Cassandra Clare and The Alex Rider series. I also liked Leviation trilogy.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
cro0010 đã đưa ý kiến về fantaisie
I just tình yêu all the pictures of the faeries. đã đăng hơn một năm qua
AnimalsQueen đã bình luận…
They are beautiful <3 hơn một năm qua
cro0010 đã đưa ý kiến về Alec & Magnus
They are so cute together! đã đăng hơn một năm qua
Perseus54321 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the comment, Nico's Blog is now a forum! đã đăng hơn một năm qua
cro0010 đã bình luận…
Awesome! hơn một năm qua