Rioo

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • 29 years old
  • Favorite TV Show: Lost, One cây Hill, Những người bạn
    Favorite Movie: Vùng đất dữ
    Favorite Musician: Freddy Mercury
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
keladz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hya thanks for the add. Added straight back, I understand what bạn say but must be difficult when English isn't your 1st language take care x x đã đăng hơn một năm qua
crflamengo đã bình luận…
Thanks for add me back !!! OK, I wiil take care ! Maybe I learn something hơn một năm qua
big smile
Calor đã đưa ý kiến …
êÊê Brasil invandindo o fanpop. Não te disse que era pra criar um tambem ??? Assim fica bom pq até agora nada de eu fazer amizadee HAUSHAUSHAUHSAUHSUAHSAUH đã đăng hơn một năm qua
crflamengo đã bình luận…
como se nem fossemos amigos na vida real né ??? kkkk hơn một năm qua
crflamengo đã bình luận…
Português é tãoooooo mais fácil hơn một năm qua