Georgia Joo

thành viên fanpop từ năm October 2017

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Simon and Garfunkle
    Favorite Book or Author: Totto-Chan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi