julie

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • oakland, United States of America
  • Favorite TV Show: Lie to Me
    Favorite Movie: 6 Degrees of Separation
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi