Gaby

thành viên fanpop từ năm December 2013

  • Female, 23 years old
  • Favorite TV Show: Desperate Housewives, Good Luck Charlie, Family Guy, Empire, Once Upon a Time, lincoln Heights, Mistresses, The Parkers
    Favorite Movie: The Lion King, Aladdin, The Help, The Great Gatsby, Freedom Writers, Beauty and the Beast (2017)
    Favorite Musician: I don't have yêu thích musicians, I have yêu thích songs!
    Favorite Book or Author: Locked in Time, The Help, Pretty Little Liars, Rebecca
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

coolsinger198 đã đưa ý kiến về The Voice
JChosen for the win! đã đăng hơn một năm qua
smile
FlightofFantasy đã đưa ý kiến …
Oh my God, you're a người hâm mộ of the book Rebecca? bởi Daphne du Maurier? AWESOME! I tình yêu that book! Have bạn seen the Alfred Hitchcock movie Rebecca? It's one of my yêu thích Hitchcock movies, and just a great adaptation. :) đã đăng hơn một năm qua
ace2000 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for adding me back :) đã đăng hơn một năm qua