K.

thành viên fanpop từ năm January 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào thank bạn so m uch for adding my Romain Duris spot. Cheers for that!

Kisses, Joana đã đăng hơn một năm qua
sam95917 đã đưa ý kiến …
Hey!

I'm Sam from Designers Against Aids, since bạn are a người hâm mộ of Johnny Marr, I would like to let bạn know that Jhonny Marr personally designed a backpack for our charity organization! bạn can check it out at link . There is only one copie !

kind regards

Sam đã đăng hơn một năm qua
Costa trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your icon, LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
twilight_quirk1 đã bình luận…
me too! hơn một năm qua
makintosh đã bình luận…
me three *lol* hơn một năm qua