tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

colecutegirl đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
I miss everyone here, if u wanna talk hoặc rp hoặc anything i'm gonna leave my social media so bạn guys are free to message me bc i miss bạn guyssss!
kik- rileyriotx
tumblr- rileytherogue
deviantart- rileytherogue
instagram- nostalgiicdreamer hoặc semi.hipster
skype- rileyriotx
so if bạn see this just message me w; ur tên người dùng from fanpop, i'm pretty sure i remember everyone tbh đã đăng hơn một năm qua
smartone123 đã bình luận…
sure hơn một năm qua
colecutegirl đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
i like how dead this club is...wow nostalgia wtf even happened to it đã đăng hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
This needs to happen again. It's because most of the most active users decided to go, "bye-bye!" hơn một năm qua
smartone123 đã bình luận…
yep we did XD hơn một năm qua
colecutegirl đã bình luận…
its awful omgggg guyyyssss hơn một năm qua
tinaloo đã đưa ý kiến …
Omg I forgot all about fanpop. Idk if bạn remember me, but just wanted to say hi. đã đăng hơn một năm qua