Cartoon crazy77

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 23 years old
  • Australia
  • Favorite TV Show: TDI, Animaniacs, Pinky and the Brain and the simpsons
    Favorite Movie: Eterenal sunshine of the spotless mind, every monty mãng xà, trăn, python movie
    Favorite Musician: Gorillaz, P!ink
    Favorite Book or Author: Fanfiction!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

codyfan77 đã đưa ý kiến về Gorillaz
....I got sunshine, in a bag đã đăng hơn một năm qua
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
would bạn tham gia my club?

link đã đăng hơn một năm qua
smile
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hi! thanks for the add back and nice to meet you! đã đăng hơn một năm qua