christien Mitchell

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

christien2303 đã đưa ý kiến về Bộ ba tác phẩm 50 sắc thái
I loved đọc the books, I'm just sad that i finish't all 3 .
I want more. I read them in record time.
1 week after i finish't đọc the first book they where in my own language in the shop
but I kept đọc them in English. :) đã đăng hơn một năm qua
heart
christien2303 đã đưa ý kiến về Matt Bomer
i tình yêu those beautiful blue eyes of Matt đã đăng hơn một năm qua
smile
christien2303 đã đưa ý kiến về White cổ áo
I think this is really a great show, I really like Matt Bomer his eyes đã đăng hơn một năm qua
castleluvr đã bình luận…
he is cute! n yea the hiển thị is too hơn một năm qua
christien2303 đã bình luận…
yes he is so cute, and also a great actor. I melt in those beautiful blue eyes of his. hơn một năm qua
WingsOfLove đã bình luận…
you're right! :DDD it's such a great hiển thị :D and hia eyes are... WONDERFUL *___* hơn một năm qua