Gabriela

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 30 years old
  • Burgas, Bulgaria
  • Favorite Musician: Rihanna
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11) Fanatic in 1 club Fanatic (1) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

OakTown_Queen đã đưa ý kiến …
Don’t get mad at me because bạn got the Mya câu hỏi kiểm tra câu hỏi wrong! đã đăng hơn một năm qua
smile
noControl1199 đã đưa ý kiến …
Hey,

Wondering if I can interest bạn to tham gia the club of my Angel and hero, Louis Tomlinson? !!

link

Besides being part of One D, he's just an amazing person!
He sings
He writes songs
He plays football
He is very kind and charitable

He has one of a kind smile that can brighten your day. You'll tình yêu knowing him!!

I'd really appreciate it if bạn tham gia his club and follow him on Twitter.

Love,
B đã đăng hơn một năm qua
laugh
geocen trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
for your amazing số phiếu bầu on the Rihanna club đã đăng hơn một năm qua