tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chico14 đã đưa ý kiến về Divergent: The Movie
who saw the movie rate it 1-10 plz!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Ever_Ozera đã bình luận…
I loved it! 9 hơn một năm qua
kornikopia đã bình luận…
I loved it too! It was a bit different but it was great! 9 hơn một năm qua
chico14 đã bình luận…
thanks for the ratings! hơn một năm qua
chico14 đã đưa ý kiến về Tiểu mã vương
I tình yêu SPIRIT!!!!!!! MY yêu thích MOVIE EVER!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
chico14 đã đưa ý kiến về Chihuahuas
I tình yêu CHIHUAHUAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua