Names are too mainstream. =w=

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female
  • Under your bed, waiting., Death City
  • Favorite TV Show: Soul Eater, Hoắc quản gia 1 & 2, Ouran High School Host Club, and Hetalia
    Favorite Movie: The Hunger Games.....?
    Favorite Musician: VOCALOID, Paramore, SKRILLEX, Nicki Minaj, Flyleaf, Adele, and Lenka
    Favorite Book or Author: Well, I saw the movie, is that close enough?? xD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SasodeiYaoiLuv đã đưa ý kiến …
Luv your profile! I'm looking under my bed!!! XD đã đăng hơn một năm qua
heart
SoulEater-Roxs đã đưa ý kiến …
Where are you, I miss bạn so much >n<, Buddy đã đăng hơn một năm qua
cherry_on_top đã đưa ý kiến …
Wow, I effing died on here. I'm sorry, Tumblr is distracting. dX đã đăng hơn một năm qua