☮✔ Verified Official ALTERNATIVE NINJA☮AND PURDY GIRL☮

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
hetalianstella trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas~!!! ^ ^ đã đăng hơn một năm qua
smile
nmdis trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
FGT 2014 Quarter Finals picks are up, it'll mean a lot to us if bạn will vote and comment, so use your right to VOTE!

link

link

Please vote for your yêu thích
---------------------------------
FGT 2014 Offcial holder đã đăng hơn một năm qua
heart
thefool10 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
CHERRRRRRRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
thefool10 đã bình luận…
COME BACKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
thefool10 đã bình luận…
CHERRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
thefool10 đã bình luận…
SORRY I HAVEN'T ADDED bạn ON FACE BOOK bạn must be like beth what the hell iswrong with you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! iam sorry i feel bad i Mất tích ur tên người dùng to Facebook so iam having difficulties finding u im really sorry feel really bad quả anh đào, anh đào ='''''( hơn một năm qua
thefool10 đã bình luận…
tình yêu YOUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<3 hơn một năm qua