thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 23 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: The New World, Pride & Prejudice, Disney's Pocahontas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Pocahontas1Fan đã đưa ý kiến …
Hi how are you? I hope your fine I'm okay for now. Anyways it been while since last talked.I just thought let bạn know reason bạn don't see me on Disney Princess club anymore is because I left there.I left there about two months cách đây due to some very bad experance I had there.But bạn still can catch me on the Pocahontas club time to time as well as the other các câu lạc bộ I'm in.And bạn can leave measage on my tường hoặc send me pm if bạn want.Well see bạn later. đã đăng hơn một năm qua
Angeelous đã đưa ý kiến …
Hi, Please would bạn read my novel about Jim&Melody?link đã đăng hơn một năm qua
princesslullaby đã đưa ý kiến …
girl, you're back?! đã đăng hơn một năm qua