Chelsey

thành viên fanpop từ năm August 2007

  • Female, 30 years old
  • Canada
  • Favorite Book or Author: Harry Potter, Twilight, any Nick Sparks book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

Mongoose09 đã đưa ý kiến …
omg bạn havent been on in years. đã đăng hơn một năm qua
kellphie363 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
so i guess bạn like the OC!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ClassicalNadia trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Nicholas Sparks quizzes! <3 đã đăng hơn một năm qua