Jenny Ritchey ☆

thành viên fanpop từ năm August 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

den912 đã đưa ý kiến …
cool website đã đăng hơn một năm qua
cheakmate đã đưa ý kiến về Carrie Underwood
BLOWN AWAY!! đã đăng hơn một năm qua
smile
blazeandarose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add. :) đã đăng hơn một năm qua
cheakmate đã bình luận…
no, thank you!! I i am happy cuz bạn tình yêu vocaloid just like me!!! what's your fav song? right now mine is probably Kokoro rin and len version. my first song that i fell inlove with was triple baka! i still like it though... hơn một năm qua
cheakmate đã bình luận…
its soo old hơn một năm qua
cheakmate đã bình luận…
4 mw hơn một năm qua
cheakmate đã bình luận…
4 me, man i can't type!!! sorry hơn một năm qua