Charyn Clementine

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 26 years old
  • Medan, Indonesia
  • Favorite Movie: You're Beautiful
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

heart
charyn_jyh đã đưa ý kiến về A.N.JELL
the first korean movie that i watched is "you're beautiful"..
i tình yêu jung yong hwa at the first sight..
i think that movie is too short...
i hope there's "You're Beautiful 2"...
so i can watch jung yong hwa on my tv screen... đã đăng hơn một năm qua
heart
charyn_jyh đã đưa ý kiến …
the first korean movie that i watched is "you're beautiful"..
i tình yêu jung yong hwa at the first sight..
i think that movie is too short...
i hope there's "You're Beautiful 2"...
so i can watch jung yong hwa on my tv screen... đã đăng hơn một năm qua
heart
charyn_jyh đã đưa ý kiến về A.N.JELL
jung yong hwa.. saranghaeo... đã đăng hơn một năm qua