Chantelle Alexis

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 30 years old
  • Los Angeles, United States of America
  • Favorite TV Show: MTV cribs
    Favorite Movie: slumdog millionaire
    Favorite Musician: Lady Gaga
    Favorite Book or Author: i hate reading! except magz
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ItsBellz trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào babe :) this is my new account :L if bạn ever come back on....add me :) miss bạn hunnie :'( đã đăng hơn một năm qua
Unicprn122 đã đưa ý kiến …
I lov ur thông tin các nhân pic and who is that person as ur thông tin các nhân pic. đã đăng hơn một năm qua
Unicprn122 đã bình luận…
Anyone else like it. hơn một năm qua
crying
Bellzrockz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i miss u like, loadz bbe :'( hope 2 c u soon đã đăng hơn một năm qua
_Ati__ đã bình luận…
she told me she would come after 5 months before she left , i missing her toooooo , she is my drama girl hơn một năm qua