Juju

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Favorite TV Show: Avatar The Last Airbender
    Favorite Movie: Valentines ngày
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Any Wedding Planning Book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cckarocks7 đã đưa ý kiến về Kurt and Blaine
I got a medal! YAY :D đã đăng hơn một năm qua
Channyfan1 đã bình luận…
congrats! hơn một năm qua
cckarocks7 đã bình luận…
Thank you! :D hơn một năm qua
cckarocks7 đã đưa ý kiến về Kurt and Blaine
So.

Who else forgot how to breathe when they đã đưa ý kiến those three little words? đã đăng hơn một năm qua
Channyfan1 đã bình luận…
I sorta did. I spit out my drink and then screamed into a pillow. hơn một năm qua
Maysie17 đã bình luận…
Ahhhh they were so cute =D loved it =) hơn một năm qua
Channyfan1 đã bình luận…
And THEN forgot how to breathe hơn một năm qua
cake
cckarocks7 đã đưa ý kiến về Kurt and Blaine
Happy Two tháng Klainiversary! :D đã đăng hơn một năm qua
giiii đã bình luận…
wow, two month!! aw,i tình yêu Kurt and Blaine so much <3 hơn một năm qua
Channyfan1 đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
Maysie17 đã bình luận…
Hehee tình yêu it =D + I tình yêu them =) hơn một năm qua