billiejean smith

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • 25 years old
  • Favorite TV Show: the jackson5
    Favorite Movie: this is it
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: the moonwalker
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

cb19972009 đã đưa ý kiến …
i tình yêu prince michael joe jackson jr.1 and im sorry tht your daddy die and i hope tht bạn guys are doing fine and all my wish going to bạn and katherine jackson and paris katherine michael jackson and Blanket too and we all mj's người hâm mộ đã đưa ý kiến wish bạn guys for the furture and i think tht bạn father will be glad tht bạn guys are doing fine and having fun like when he play with bạn when he was here with bạn and we feel sad for bạn đã đăng hơn một năm qua