Khara Payne (Simons)

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 22 years old
  • Rochester, United States of America
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Movie: Grown Ups, The Hunger Games
    Favorite Musician: One Direction:)
    Favorite Book or Author: The Hunger Games trilogy, and To kill a mockingbird
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MafaldaPM trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! :) đã đăng hơn một năm qua
cb-ks1428 đã đưa ý kiến về One Direction
twinkle twinkle Liam Payn,
Harry,Niall,Louis,and Zayn
One Direction is my life
bạn know i'll be their wife

bình luận if u like đã đăng hơn một năm qua
Loving_1D đã bình luận…
I always thought it was: Twinkle, twinkle Liam Payne, Louis, Harry, Niall and Zayn. One Direction rule my life, I will be their future wife... but otherwise, YES! I tình yêu it! It's my goodnight lullaby ♥ hơn một năm qua
cb-ks1428 đã bình luận…
I really dont know hơn một năm qua
blossomyumyum đã bình luận…
I sing this every night before bed, no lies! hơn một năm qua
cb-ks1428 đã đưa ý kiến về Niall Horan
He is So misunderstood!!! đã đăng hơn một năm qua