tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
fluffiness trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
Bnstinsley93 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Btw thanks for adding me back:) đã đăng hơn một năm qua
Bnstinsley93 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
someone else who doesn't like chuck i can't believe :P :) how are you? đã đăng hơn một năm qua
cathedrals đã bình luận…
fine, you? LOL – Liên minh huyền thoại I don't understand why so many people here still tình yêu Chuck, on livejournal he has barely any những người hâm mộ left. =) hơn một năm qua
Bnstinsley93 đã bình luận…
haha yes i can't understand them either. And the tình yêu of chair i can't stand them together Dair is waaay better!! hơn một năm qua