Petra

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Wisconsin
  • Favorite TV Show: Supernatural, Friends, Veronica Mars, Freaks and Geeks
    Favorite Movie: The Apartment
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi