thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Favorite TV Show: Black Butler II
    Favorite Movie: Những mảnh ghép cảm xúc
    Favorite Musician: Sid
    Favorite Book or Author: Black Butler: Book 2
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

spadeharrson đã đưa ý kiến …
Yo long time no see anyway my RP needs bạn bạn play the black Butler characters better and even though sebby not an anime crush I still wanna set đào xới, nhổ, spade with him message me and I will send bạn a link đã đăng hơn một năm qua
neomyoc21 đã đưa ý kiến …
May I tham gia your anime crossover rp? đã đăng hơn một năm qua
smile
LUNAFAN trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Please vote in this Emma Watson Poll! :)
link đã đăng hơn một năm qua