Ingrid Capdevila

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • Female, 37 years old
  • Barcelona, Spain
  • Favorite Musician: The Black Mages
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

capincas đã đưa ý kiến về Saint Seiya (Knights of the Zodiac)
Hi! I'm a newer here, but I put some new các câu hỏi on the quiz! I really hope you'll enjoy answering them and I'd like to know what do bạn think of them! đã đăng hơn một năm qua