Ross Bryan

thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Male, 38 years old
  • Dundee, Scotland
  • Favorite Movie: Pulp Fiction, The Godfather, 12 Angry Men
    Favorite Musician: Ennio Morricone (sp)
    Favorite Book or Author: Probably Fight Club
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

super-hiro trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
For your sneaky ngôi sao wars câu hỏi kiểm tra regarding boba fett's "father". đã đăng hơn một năm qua