john gray

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • 24 years old
  • bristol, United States of America
  • Favorite TV Show: fullmetal alchemist
    Favorite Movie: halo legends
    Favorite Book or Author: halo first strike
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
MightyenaMagiic trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I'm your 5th người hâm mộ giving bạn your 1st điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
braniac đã đưa ý kiến về Yu-Gi-Oh
who has a dueling network account? đã đăng hơn một năm qua
MightyenaMagiic đã bình luận…
Apparently I don't......Yet hơn một năm qua
braniac đã đưa ý kiến về halo mega blocks
does anyone have ideas for pictures đã đăng hơn một năm qua
MightyenaMagiic đã bình luận…
Nope no ideas come to mind... hơn một năm qua