Tiff Smith

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • 34 years old
  • Philadelphia, United States of America
  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: Dark Knight
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: Alice in Wonderland and Sleeping Beauty
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Violet_Eve trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your bình luận đã đăng cách đây 21 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Your new số phiếu bầu are great. đã đăng cách đây 3 tháng
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I really like your gần đây DC polls. đã đăng cách đây 4 tháng