Gabriela Matias

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 23 years old
  • São Paulo, Brazil
  • Favorite TV Show: Bones,Rizzoli & Isles,Lie To Me,House,The Secret Circle,Lost Girl,
    Favorite Movie: Wanted
    Favorite Musician: Queen
    Favorite Book or Author: Os Karas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rebecaleia đã đưa ý kiến …
sou brasileira tb! đã đăng hơn một năm qua
bonesbest đã bình luận…
é nois! kkkkkk hơn một năm qua
Tatty86 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua
Splashtastic trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
15 đã đăng hơn một năm qua