thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female
  • Favorite Musician: the Grey Wolves, Sally Shapiro, Silver Apples
    Favorite Book or Author: Akata Witch, Valley of the Dolls, Dororo, the Dangerous thiên thần series, I Phoolan Devi
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fanfly trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
For your thought provoking Avatar picks! đã đăng hơn một năm qua
ShadowFlame trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Great Last Airbender picks! đã đăng hơn một năm qua
harpyr trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
ElfQuest pop quiz! Awesome.. thank bạn for adding to the spot!! Some of those các câu hỏi were tough! đã đăng hơn một năm qua