shelby carter

thành viên fanpop từ năm August 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Sarah2393 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
link
Please participate. các điểm thưởng for everyone! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ds_Redbird23 đã đưa ý kiến …
Its official we have a new Bonnie Bennett spot, the banter and biểu tượng is still being worked on as we speak so bạn might see changes regarding that but and the mean time videos, các câu hỏi and pics are being added to the spot. Come check it out đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit trao các điểm thưởng cho tôi về my images
The Chris Perry Halliwell Spot has reached 200 fans. Since you're a fan, bạn get a điểm thưởng :) đã đăng hơn một năm qua