thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Favorite TV Show: Gossip Girl, The City, The Hills, 90210,
    Favorite Movie: twilight!!!!! (its the best movie in the world!)
    Favorite Musician: there's to many i can't name them all
    Favorite Book or Author: twilight series!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
jazzieisababe đã đưa ý kiến …
helllo đã đăng hơn một năm qua
IsabellaAzuria trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy new year! ^^ đã đăng hơn một năm qua
kellphie363 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments