bihah bieber

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • 32 years old
  • beliebers, Malaysia
  • Favorite Movie: NEVER SAY NEVER
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

luli_me đã đưa ý kiến …
hai đã đăng hơn một năm qua
wink
cinemabizarre69 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào .. !!
ThnX 4 The Add Hunz (: đã đăng hơn một năm qua
bihah_bieber đã bình luận…
no problems ! :) hơn một năm qua
RnBStar13 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
bihah_bieber đã bình luận…
it's okay ! :)) hơn một năm qua