thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Favorite Movie: You've Got Mail, When Harry Met Sally, Sleepless In Seattle
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

bigmegfan đã đưa ý kiến về When Harry Met Sally...
This is one of my yêu thích Meg Ryan movie đã đăng hơn một năm qua
bigmegfan đã đưa ý kiến về Meg Ryan
Meg Ryan I tình yêu you! I'm her biggest người hâm mộ and I fell in tình yêu with her since you've got mail đã đăng hơn một năm qua
bigmegfan đã đưa ý kiến về You've Got Mail
I tình yêu this movie this is my yêu thích movie of all time. I fell in tình yêu with Meg Ryan since this movie. Everything is perfect in this movie. Highly recommmended romcom😊😊😊 đã đăng hơn một năm qua