♥ Meredith Rachel Bieber ♥

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: P R E T T Y l I T T l E l I A R S ♥
    Favorite Movie: NeVeR SaY nEvEr - JuStIn BiEbEr ♥
    Favorite Musician: J u s t i n D r e w B i e b e r ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ♥
    Favorite Book or Author: First Step 2 Forever: My Story bởi JUSTIN BIEBER & The Bible♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shiann545455 đã đưa ý kiến …
JUSTIN DREW BIEBER ROCKS AND HE NEVER LET HIS những người hâm mộ DOWN HE tình yêu HIS BELIEBER những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
shiann545455 đã đưa ý kiến …
Thnx 4 the add đã đăng hơn một năm qua
shiann545455 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua