bg80

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Male
  • Australia
  • Favorite Movie: GOAL 2
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Beriwan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
HEY;D!!
how was bạn the days?
Im...okaaaaay...today I wrote my matheclasstest....and tomorrow I will write my germanclasstest! wish me luck!
how´s going school? đã đăng hơn một năm qua
seval_20 đã đưa ý kiến …
hello đã đăng hơn một năm qua
Beriwan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW ARE YOU???? đã đăng hơn một năm qua