tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

benny124 đã đưa ý kiến về Mockingjay
Katniss feeling jealous of Annie
When đọc MJ I found it interesting how Katniss reacted when hijacked Peeta flirted with Annie in the bữa tối, bữa ăn tối hall. To my remembrance she felt like she never existed, which in a way translates to hurt, rejection and embarassment. Backing up the reason that she does indeed tình yêu Peeta, and is very unhappy with him flirty with other women.

What do bạn guys think? đã đăng hơn một năm qua