lovely item

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female, 31 years old
  • zamboanga city, Philippines
  • Favorite TV Show: all anime shows..reality tv shows game shows. korean and japanese drama.
    Favorite Movie: soo many to mention.. 3 idiots.,sound of music, anime movies. korean movies, crazy little thing called tình yêu
    Favorite Book or Author: hp books.science and nature, young people ask. what does the bible really teach,the Holy Scriptures
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

me0w trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu ur thông tin các nhân pic! đã đăng hơn một năm qua
heart
lovely4ever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Friendship can come in so many shapes

"L" is 12th letter of alphabets
"O" is15th
"V" is 22nd
"E" is 5th

Total of "LOVE" is 54

But similarly
"F" is 6th
"R" is 18th
"I" is 9th
"E" is 5th
"N" is 14th
"D" is 4th
"S" is 19th
"H" is 8th
"I" is 9th
"P" is 16th

Total of "FRIENDSHIP" is 108

Exactly twice of 54

So, the FRIENDSHIP is twice the value of LOVE.
Send this to all of your friends, and me if I am one đã đăng hơn một năm qua
smile
LuckyAniFan trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Friendship can come in so many shapes

"L" is 12th letter of alphabets
"O" is15th
"V" is 22nd
"E" is 5th

Total of "LOVE" is 54

But similarly
"F" is 6th
"R" is 18th
"I" is 9th
"E" is 5th
"N" is 14th
"D" is 4th
"S" is 19th
"H" is 8th
"I" is 9th
"P" is 16th

Total of "FRIENDSHIP" is 108

Exactly twice of 54

So, the FRIENDSHIP is twice the value of LOVE.
Send this to all of your friends, and me if I am one đã đăng hơn một năm qua