Bailey Sofia Quinn

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 33 years old
  • Phoenix, United States of America
  • Favorite TV Show: Dora the Explorer, Go, Diego, Go!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

beau99 đã đưa ý kiến về The Amazing Spiez
This hiển thị is extremely underrated and that makes me sad. The Amazing Spiez is an awesome show. đã đăng hơn một năm qua
beau99 đã đưa ý kiến về Caillou
I'm an adult but I like Caillou and I'm not ashamed to admit that. đã đăng hơn một năm qua
beau99 đã đưa ý kiến về ZOOM
This was such a great show. I watched it each ngày after school and then it ended and yeah... I miss it! đã đăng hơn một năm qua