HV McCartney

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 25 years old
  • Abington,PA, United States of America
  • Favorite TV Show: Beatles Cartoon, Spongebob, Big Bang Theory, Black Adder, the Monkees, yeah a lot
    Favorite Movie: A Hard Day's Night, Murder bởi Death, Help!, Young Frankenstein, Head
    Favorite Musician: The Beatles, the Monkees, the Rolling Stones, Plastic Ono Band, Wings
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Chamber of Secrets
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rainandbomba đã đưa ý kiến …
OMG I tình yêu your thông tin các nhân picture! I have a huge crush on Davy Jones. <3 And also The Beatles are amazingful. :) đã đăng hơn một năm qua
beatlesgal10 đã bình luận…
Thanks! I like yours too! hơn một năm qua
laugh
3xZ trao các điểm thưởng cho tôi về my links
I tình yêu the Beatles too! đã đăng hơn một năm qua
beatlesgal10 đã bình luận…
Hooray! Thanks for the điểm thưởng I mgiht add as well! hơn một năm qua
sunflower95 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
It's great to meet you, I tình yêu your pictures (: đã đăng hơn một năm qua
beatlesgal10 đã bình luận…
aw, thank bạn very much!!! you're so sweet hơn một năm qua