thành viên fanpop từ năm July 2008

  • Favorite TV Show: Supernatural
    Favorite Movie: Fast and Furious!, Fired Up, House Bunny, Drillbit Taylor,Never Back Down, Twilight
    Favorite Musician: Taylor Swift, Blink 182
    Favorite Book or Author: Hừng đông
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi