blade dancer

thành viên fanpop từ năm February 2015

  • Male, 19 years old
  • Fontana, California
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

balto-the-king đã đưa ý kiến …
I will not be on fanpop!! If bạn want to get a hold of me either go to kik and add me hoặc to fimfiction we're I write stories! There amazing btw bye now ^^ đã đăng hơn một năm qua
LorMel trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I will back soon. I believe bạn can keep waiting. Almost there. đã đăng hơn một năm qua
shadow-omega trao các điểm thưởng cho tôi về my images
What do u Kean bởi "sadly"? đã đăng hơn một năm qua