Laura >:P

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female, 33 years old
  • Berlin, Germany
  • Favorite TV Show: Sex And The City, Seinfeld, Will & Grace, How I Met Your Mother, South Park
    Favorite Movie: Dead Poets Society, Halloween, Pulp Fiction, Casablanca, Annie Hall, China Town, The Dark Knight, The Godfather, Gone With The Wind
    Favorite Musician: súng N Roses, The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Beyonce, Judas Priest, Marilyn Manson, Iron Maiden, Frank Sinatra, Evanescence, Quiet Riot
    Favorite Book or Author: Go Ask Alice, The Diary Of Anne Frank, Sunshine, Beloved, Watch bạn Bleed, The Slash Book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

OneFromBavaria đã đưa ý kiến …
Have a good time im Biergarten ! đã đăng hơn một năm qua
big smile
joanzark trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
For you!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
TheJennire đã đưa ý kiến …
PLEASEE tham gia MY CLUB!!

link đã đăng hơn một năm qua