thành viên fanpop từ năm November 2019

  • Favorite TV Show: Greys Anatomy
    Favorite Movie: My Name is Emily
    Favorite Musician: Owl City (okay not a musician but i tình yêu Adam Young)
    Favorite Book or Author: Irish Cream
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi