sue short

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 60 years old
  • Australia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

aussiesue62 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

aussiesue62 đã đưa ý kiến về Bill and Sookie
What a great couple and what a great tv show. Lets hope there is thêm of bill and sookie together in season 5 đã đăng hơn một năm qua
vamplover15 đã bình luận…
That's what I'm counting on! They're so cute together. (: hơn một năm qua